10 millioner til kartleggingTitania driver på en av verdens største titanråstoff-forekomster. Malmen opptrer som intrusiver i et anortosittbelte som strekker seg fra Brusand på Jæren til Hidra utenfor Flekkefjord. Dagbruddet dekker i dag et areal på ca. tre km2 og har en høydeforskjell fra bruddkant til bunnivå på 300 meter. Her ser vi fra sørøst i retning administrasjonsbygningen. Foto: Halfdan Carstens

10 millioner til kartlegging

Regjeringen foreslår å gi nærmere 17 millioner kroner mer til mineralnæringen i 2019. Kartlegging av mineralressurser i Nord-Norge blir prioritert.

Regjeringa foreslår å gi 10 millionar kroner meir til Noregs geologiske undersøking (NGU) for å auke kartlegginga av mineralressursar i Noreg. Det er særleg karlegging av mineralressursar i Nord-Noreg som vil bli prioritert, ifølge næringsministeren.

– Meir kartlegging av mineralressursane vil gi oss auka kunnskap, og er spesielt viktig for å legge til rette for framtidige mineralprosjekt i Noreg. Det kan i framtida gi oss mange fleire arbeidsplasser, seier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen.

NGU-direktør May Britt Myhr er glad for den ekstra satsinga og seier at den sender eit positivt signal, både til mineralindustrien og til NGU:

– Vi er optimistiske med tanke på at auka kartlegging vil ha stor verdi for det grøne skiftet. Ei heilskapleg og langsiktig kartlegging er effektiv bruk av statens midlar, og vil gi verdiskaping i mineralindustrien på lang sikt, seier Myhr til ngu.no.

Også mer til direktoratet

Regjeringa foreslår også å gi 6,8 millionar kroner meir til Direktoratet for mineralforvaltning i 2019, for å korte ned sakbehandlingstida.

– Ein reduksjon i ventetida for driftskonsesjonar er viktig for å legge til rette for ny aktivitet og berekraftig vekst i mineralnæringa, seier Røe Isaksen.

Frå før er det kjent at Trøndelag fylkeskommune har løyvd 5,6 millionar kroner til kartlegging av geologiske ressursar i Trøndelag dei neste tre årene. Tidlegare har også Nordland og Troms fylkeskommunar, samt Vestfold, Buskerud og Telemark, gått inn med ekstra midlar til kartlegging av geologiske ressursar, skriver ngu.no.

X