10 millioner til kartleggingTitania driver på en av verdens største titanråstoff-forekomster. Malmen opptrer som intrusiver i et anortosittbelte som strekker seg fra Brusand på Jæren til Hidra utenfor Flekkefjord. Dagbruddet dekker i dag et areal på ca. tre km2 og har en høydeforskjell fra bruddkant til bunnivå på 300 meter. Her ser vi fra sørøst i retning administrasjonsbygningen. Foto: Halfdan Carstens

10 millioner til kartlegging

Regjeringen foreslår å gi nærmere 17 millioner kroner mer til mineralnæringen i 2019. Kartlegging av mineralressurser i Nord-Norge blir prioritert.

Regjeringa foreslår å gi 10 millionar kroner meir til Noregs geologiske undersøking (NGU) for å auke kartlegginga av mineralressursar i Noreg. Det er særleg karlegging av mineralressursar i Nord-Noreg som vil bli prioritert, ifølge næringsministeren.

– Meir kartlegging av mineralressursane vil gi oss auka kunnskap, og er spesielt viktig for å legge til rette for framtidige mineralprosjekt i Noreg. Det kan i framtida gi oss mange fleire arbeidsplasser, seier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen.

NGU-direktør May Britt Myhr er glad for den ekstra satsinga og seier at den sender eit positivt signal, både til mineralindustrien og til NGU:

– Vi er optimistiske med tanke på at auka kartlegging vil ha stor verdi for det grøne skiftet. Ei heilskapleg og langsiktig kartlegging er effektiv bruk av statens midlar, og vil gi verdiskaping i mineralindustrien på lang sikt, seier Myhr til ngu.no.

Også mer til direktoratet

Regjeringa foreslår også å gi 6,8 millionar kroner meir til Direktoratet for mineralforvaltning i 2019, for å korte ned sakbehandlingstida.

– Ein reduksjon i ventetida for driftskonsesjonar er viktig for å legge til rette for ny aktivitet og berekraftig vekst i mineralnæringa, seier Røe Isaksen.

Frå før er det kjent at Trøndelag fylkeskommune har løyvd 5,6 millionar kroner til kartlegging av geologiske ressursar i Trøndelag dei neste tre årene. Tidlegare har også Nordland og Troms fylkeskommunar, samt Vestfold, Buskerud og Telemark, gått inn med ekstra midlar til kartlegging av geologiske ressursar, skriver ngu.no.

COMMENTS

WORDPRESS: 0
X