8 mill til miljøprosjekt

Får nær 8 millioner kroner for å undersøke hvordan dumping av masse fra gruveindiustrien påvirker økosystemet i fjordene.

– Målet med prosjektet er å undersøke potensielle effekter av gruvedriftavfall som partikler, tungmetaller og prosesskjemikalier hos sensitive arter som zooplankton og fiskelarver i norske fjorder. Samt å utvikle biologiske modeller over hvilke effekter sjødeponi kan ha på populasjoner og fysiske modeller for spredning av partikler.
Nord universitet er prosjektleder for dette miljøprosjektet i MARINFORSK-programmet i Forskningsrådet.
Olsvik har forsket på hvordan tungmetaller og prosesskjemikalier fra gruveindustrien påvirker fisk, og han har vært med på å gi råd til myndighetene om sjømatsikkerhet.
– Det var i forbindelse med planlagte sjødeponi i Repparfjorden i Finnmark, og i Førdefjorden i Sogn- og Fjordane, sier Olsvik.
Les hele saken på nord.no

X