Angriper miljøbevegelsenOla Borten Moe må begrunne hvorfor Norges CO2-utslipp reduseres ved å elektrifisere Draugen. Foto: Halfdan Carstens

Angriper miljøbevegelsen

Ola Borten Moe angriper usaklighten i debatten om utnytting av våre naturressurser.

«Utvinning av mineraler representerer mye mer enn en stor mulighet for næringsutvikling og arbeidsplasser i en norsk økonomi som trenger omstilling etter oljeprisfallet,» skriver Ola Borten Moe på sysla.no.
«De mineralene vi utvinner utgjør også et viktig bidrag av de råvarene verden trenger for å imøtekomme morgendagens behov for miljøvennlig og bærekraftig utvikling» skriver han.
Han påpeker også at vi må ha et helhetlig miljøperspektiv, der vi må ta hensyn til at norsk mineralutvinning, med våre høye miljøstandarder, vil være miljøledende i forhold til mineralutvinning i land med ingen, eller i beste fall svært få, miljøreguleringer.
Han går også i rette med påstandene om at det er bedre å deponere gruveavfall på land. «Miljøorganisasjoners PR-jippoer og rasling med lenker bør derfor ikke få legge nevneverdige føringer på dette politikkområdet,» skriver han.

Titania ble «pålagt å deponere massene sine på land istedenfor i sjøen. For de av oss som har vært der er det lett å konstatere at denne beslutningen har påført norsk natur et enormt sår og representerer et stort inngrep».

 
Moe spør også om deponibegrepet yter de faktiske forhold rettferdighet. «Ordet deponering får nok mange til å tenke i retning av avfall og søppelhåndtering.
«I realiteten er det her snakk om store mengder stein, et ikke ukjent fenomen i norsk natur.»
Moe stiller også spørsmål om hva vi skal gjøre i fremtiden. Et tilbakeblikk hjelper ham: «Norsk suksess har frem til nå dreid seg om kunnskapsbasert, effektiv og forsvarlig utvinning av rike naturressurser. Det er skog, fisk, mineraler, mat, olje og vannkraft for å ta de viktigste.» Han mener at vi gjennom generasjoner har lyktes med å omsette naturressursene våre til realverdier og arbeidsplasser. Og det må vi fortsette med, mener han.
Forvaltningen av norsk mineralnæring er nå plassert i Nærings- og Fiskeridepartementet. Moe foreslår at ansvaret overføres til Olje- og Energidepartementet (OED). «Etter vårt skjønn vil en slik omorganisering kunne innebære en viktig oppgradering av næringa og et signal om økt ambisjonsnivå fra myndighetenes side. I dagens situasjon ville ikke det skadet.,» avslutter Ola Borten Moe, 1.nestleder i Senterpartiet.
 

X