Bekymringsfullt i JøssingfjordenTitania brukte Jøssingfjord til deponering mellom 1960 og 1984. Foto: Gunleiv Hadland via Wikimedia Commons

Bekymringsfullt i Jøssingfjorden

Havforskningsinstituttet og Universitet i Bergen er i gang med undersøkelser av havbunnen i Jøssingfjorden.

De skal kartlegge hvor stort område på havbunnen som er påvirket av utslippene fra gruvedriften til selskapet Titania. Ved bruk av kamerateknologi kan de sjekke miljøtilstanden i store deler av fjorden.
Tina Kutti, toktleder i Havforskningsinstituttet sier til NRK at de har tatt noen prøver og at det ikke ser bra ut.
Titania hadde tillatelse fra norske myndigheter til å dumpe gruveavfall i fjorden, og over flere tiår ble bunnen i fjorden fyllt opp fra 70 til 20 meters dyp. Nå er det over 30 år siden selskapet avsluttet praksisen, men med de første resultatene fra prøvene ser et ut til at dumpingen fremdeles påvirker livet på bunnen.
– På overflaten er det oksygen. Der ser vi dyr. Det er krabber, flatfisk og sjøstjerner. Om du går bare noen millimeter ned i sedimentet, så er det for lite oksygen til at dyr kan leve der, sier Kutti.
Det er overraskende lite for en fjord som er friskmeldt.
– Bare for et par år siden sa man at disse sedimentene holder på å koloniseres på ny. Vi kan ikke se at det skjer i stor grad, sier hun.
Samtidig presiserer hun at det kan hende at deler av fjorden har innhentet seg, men ikke i delene de har sett på til nå.
Forskerne etterlyser mer kunnskap på området nå som det er mye fokus på deponering i havet. Behovet for å forstå prosessene og miljøet er veldig viktig, sier Ingunn Thorseth, geokjemiker ved Havforskningsinstituttet. Det kan se ut som det tar lengre tid enn tidligere antatt før naturen klarer å «ta tilbake fjorden».
Les hele saken på nrk.no

X