Bergindustrien samles i Kristiansand

Bergindustrien samles i Kristiansand

Over 160 deltakere møtes når Norsk Bergforening og Norsk Bergindustri arrangerer sitt tradisjonsrike høstmøte i Kristiansand 3.-5. september.

Over 160 deltakere møtes når Norsk Bergforening og Norsk Bergindustri arrangerer sitt tradisjonsrike høstmøte i Kristiansand 3.-5. september på Hotel Caledonien. Temaet for årets møte er «Bergindustrien – fremtidens kunnskapsindustri».

Bergindustrien i Norge omfatter utvinning av mineraler, pukk, grus, sand, industrimineraler og naturstein. Som ett av regjeringens uttalte satsingsområder, er mineralnæringen forventningsfulle overfor myndighetenes arbeid med å forbedre industriens rammevilkår.

Blant innlederne finner vi markante skikkelser innenfor alle delene av den norske bergindustrien, samt statssekretær i Nærings- og fiskeridepartementet, Lars Jacob Hiim (H), og tidligere statsminister Kåre Willoch (H).

Bergindustri er en forutsetning for en hver industrielle verdikjede, og ikke minst for utvikling av miljøvennlig teknologi. Til dels lav bevissthet rundt viktigheten av tilgang på mineralske råstoffer er en utfordring som krever økt kunnskap både blant sentrale og lokale myndigheter, forskningsmiljøer og befolkningen som sådan.

Stikkord for årets høstmøte er kunnskap. For at bergindustrien skal kunne vokse i årene fremover, kreves økt geologisk kartlegging, tilgang på kompetent arbeidskraft og rammebetingelser som tilsier økt industriutvikling i hele landet.

– Bergindustrien er en utpreget kunnskapsindustri som er avhengig av økt tilgang på kompetent arbeidskraft i årene fremover. I tillegg er vi avhengig av at kunnskapen om forvaltning av mineralske ressurser blir høyere både blant lokale og sentrale myndigheter, sier generalsekretær i Norsk Bergindustri Elisabeth Gammelsæter.

Arrangementet starter med to ulike befaringer; en vinklet mot geologi i Evje, og en med besøk til ulike bedrifter i Kristiansandsområdet med ulik tilknytning til bergindustrien.

Link til detaljert program for høstmøtet:
http://www.norskbergindustri.no/arrangementskalender/_attachment/78915?amp;download=true

Last ned hele pressemeldingen her: Pressemelding – høstmøte 3.-5. september 2014

X