Bergindustriens omdømmeDe fleste i Norge kjenner ikke til bergindustrien. Foto: Halfdan Carstens

Bergindustriens omdømme

Et godt omdømme har magisk kraft. Men en overveiende majoritet i befolkningen har ikke kjennskap til industrien.

Omdømme og samfunnsaksept var tema på bergindustriens Høstmøte i oktober i år.
Det nærmeste deltakerne kom en tilnærming til problematikken var et foredrag med tittelen «Bergindustriens omdømme og dialog med omverdenen» gitt av Ole Christian Apeland i kommunikasjonsbyrået Apeland. Ett av hans poenger var at et godt omdømme har magisk kraft. Det har positiv innvirkning på kunder, medarbeidere og leverandører. Ikke minst er det positivt for alle bedrifter som ønsker politisk støtte.
Apeland viste til statistikk som ikke er særlig oppmuntrende for bransjen. En overveiende majoritet i befolkningen (78 prosent) har ikke kjennskap til bergindustrien, mens 20 prosent «kjenner litt til den». Bare 2 prosent sier at de kjenner bergindustrien godt.
Men bør vi egentlig forvente at «folk flest» kjenner til bransjen? Det er i alle fall 2 gode grunner til at de ikke gjør det: Den ene er at de fleste bedriftene ligger i distriktene, den andre er at mange bedrifter har en svært lav profil. Apelands statistikk fortalte også at bergindustriens omdømme ikke er noe å skryte av.
Både olje og gass- og sjømatindustrien har større anseelse i folks øyne.

X