Bergmannstaven til Roar Sandøy

Bergmannstaven til Roar Sandøy

Roar Sandøy ble på Høstmøtet i år tildelt Norsk Bergforenings høyeste utmerkelse.

Her er juryens begrunnelse:
«Årets kandidat er aktiv både i yrke og foreningsarbeid, og jeg våger å si at han kan minne om en professor, men har ikke kommet lenger enn å være assistent. Han er mer utdannet enn mange av oss andre med en PhD hos Hustadkalk. Han holdt seg en god stund i nærheten av instituttet her i Trondheim, som prosjekt-ingeniør, PhD-stilling, Post. Doc., og til slutt som Associate professor, før han våget seg ut i bedriftenes verden som Sjefsgeolog. Han har hatt og har flere verv, blant annet har han vært innom styringskomiteen for traineeordningen, arbeidsgrupper i Norsk Bergindustri, styremedlem i Fennoscandian Review Board. I tillegg har han vært styreleder i Norsk Bergforening fra 2011 – 2013. Han er ikke redd for å ta ansvar og lede og har rykte på seg for å få tingene gjort. En kollega har uttalt at «gjennom sin faglige dyktighet har han bygget sitt nettverk innenfor Sibelco og bidratt i en rekke internasjonale prosjekter.» Kandidaten er også redaktør for Mineralproduksjon, og får spesielt skryt for hans utrettelige arbeid med å få EU til å forstå at sjødeponi faktisk er «beste praksis».  Kandidaten har i dag stilling som Supervising Geologist i Sibelco Nordic.
Det er en stor ære å tildele Bergmannsstaven til Roar Sandøy.»

Kriteriet for å få utmerkelsen er en samlet ekstraordinær aktivitet over tid til allmenn fremme for bergindustrien i Norge. Aktiviteten må gå utover det som kan forventes fra stilling eller posisjon som vedkommende innehar. Opprinnelig var bergmannstaven eller øksen brukt av berghuggere på 1600 tallet i Tyskland og senere i Norge på Kongsberg og Røros. Siden gikk de over til å bli brukt til bergmannens yrkesmessige verdighetstegn laget i tre. Bergmannstaven deles kun ut når styret finner verdige kandidater.
X