Beskjeden norsk kontingentFEMs møtested i Levi i Nord-Finland ligger på en kvartsittplugg med utsikt over det skogkledde landskapet i Lappland. Foto: Halfdan Carstens

Beskjeden norsk kontingent

NGU er sterkt til stede, men ellers er det et beskjedent norsk innslag i den lange rekken av utstillere. Det er heller ikke mange norske delegater.

Hvet annet år arrangerer finnene en møteplass for alle som driver med leting etter metaller i de nordiske landene. Skisportsstedet Levi i Nord-Finland ligger midt i det metalliske smørøyet, kan skryte av et topp moderne konferansesenter og har mer enn nok hotellkapasitet.
På den annen side ligger det temmellig «langt fra folk», så det er imponerende at de har klart å bygge opp en møteplass med et nesten firesifret antall deltakere.
Konferansen Fennoscandinvaian Mining & Exploration (FEM) startet tirsdag kveld og avsluttes i dag.
Det har vært gruvedrift i Finland siden det 16. århundret, men tidlig på 1900-tallet trodde de fleste at alle forekomstene var tomme. Funnet av kobberforekomsten Outukumpu (nå nedlagt) endre dette fullstendig og la grunnlaget for en industriell utvikling som varte langt inn på 1980-tallet. Men en ny nedtur fulgte, og det var først tidlig på 2000-tallet  – i kjøvannet av økte metallpriser – at det ble en ny boom.
I dag finnes metallgruver over hele landet, og Finland ligger langt foran Norge i utforskningen av mulige ressurser. Dette skyldes ikke minst at GTK – finnenes svar på NGU – har gjort en formidabel innsats med datainnsamling og kartlegging. GTK skryter at at de har funnet nærmere 20 forekomster som har ledet til gruvedrift.
Finnene er stolte av det de har fått til, naturlig nok, og attpåtil har de altså skapt en møteplass som har blitt svært populær.
Norge er rimeligvis ikke godt representert. NGU promoterer de mulighetene som gruveselskapene har i Norge, men for øvrig er det kun Devico med sitt produkt for retningsstyrt kjerneboring som har stand av norske firmaer.
Det er få nordmenn til stede som vanlige deltakere også, men i tillegg til Ron Boyd fra NGU som i går snakket om arktisk samarbeid, holder både Øystein Rushfeldt fra Nussir og Ivar Fossum fra Nordic Mining foredrag i dag. Begge vil ventelig få stor oppmerksomhet.

X