Brøt egen lov

Brøt egen lov

FeFo-styret brøt Finnmarksloven da flertall­et besluttet å tilbake­kalle den positive ut­talelsen om Nussir.

Kon­trollkomiteen påpeker at en av Same­tingets styremedlemmer skulle ha fratrådt ved behandlinga, slik loven anviser. Det skriver sagat.no (paywall).

X