Byen skal fortsatt flyttesKartet viser hvordan gruven har "flyttet" seg østover etter hvert som brytningen har foregått på stadig dypere nivå. Da gruven åpnet for mer enn 100 år siden, ble malmen brutt i dagen ved Kirunavarre. I dag brytes malmen under jord fra et hovednivå på -1365m (oransje farge). Fjellet under byen har allerede begynt å sprekke opp, og bygningsmassen tar skade.

Byen skal fortsatt flyttes

Usikkerheten i ressursanalgene for jernmalmgruven under Kiruna endrer ikke planen om å flytte deler av Kirunas boligmasse.

Den nye kunnskapen om jernmalmforekomsten under Kiruna (geo365.no 31.10.18) endrer ikke planen om å flytte byen.

Det er reserver ned til -1365 meter, og det betyr at brytningen fortsetter som planlagt fram til 2035.

– Det är känt att markrörelserna som uppstår av brytningen på dagens huvudnivå kommer att påverka samhället i flera år framöver. Baserat på det vi vet i dagsläget är samhällsomvandlingen därmed opåverkad av den nya kännedomen kring mineraliseringens utbredning, säger Stefan Hämäläinen, direktør for LKABs samhällsomvandlingar.

I dag påverkar LKAB:s gruvbrytning ungefär en tredjedel av Kirunas stadskärna. Större delen av centrum, Bolagsområdet, järnvägsområdet samt delar av stadsdelarna Östermalm och Norrmalm påverkas. Kyrkan, simhallen och Folkets Hus är några av byggnaderna som ligger inom det område som berörs av gruvbrytningen på dagens djup. Det finns inte någon exakt skiljelinje var gruvans påverkan på markytan avtar i och med att tidplanerna är baserade på prognoser, skriver LKAB .

– Vi vet att det handlar om minst 3 000 bostäder, 6 000 boende som måste flytta och 450 000 kvadratmeter bostads- och lokalyta som måste byggas upp på nytt, därmed förändras inte vårt åtagande i samhället och de som berörs blir ersatta enligt beslutade tidplaner, säger Stefan Hämäläinen.

 

X