Deponi er mulig

Deponi er mulig

– Rapportene viser at prosjektet er gjennomførbart, sier Harald Storvik, daglig leder for Bergmesteren Raudsand AS til Rbnett.
Torsdag kveld ble resultatene fra kkonsekvensutredning og risiko- og sårbarhetsanalyse for mulig nasjonal avfallsdeponi for farlig avfall på Raudsand presentert i et folkemøte.
– Det er særlig vikitig at rapportene om bergkvalitet er entydig, og viser at fjellet er godt nok til de planlagte hallene, sier Storvik.

Les hele saken på rbnett.no

X