Det blir norsk steinNasjonalmuseets fasade skal dekkes med norsk skifer. Det er nå avklart.

Det blir norsk stein

Fire norske leverandører har levert inn tilbud på å levere skifer til Nasjonalmuseet. Kontrakten tildeles om to måneder

I følge Statsbygg er de fire leverandørene

bygg.no sier i tillegg at Lieskifer og Oppdal Sten har levert inn de laveste anbudene.
Uansett hvem som til slutt får kontrakten vil det altså bli brukt norsk skifer (med mindre Minera baserer seg på Offerdaskifer fra Sverige).
Både Dovre Skifer og Lieskifer baserer seg på bearbeiding andre steder i Norge (hhv. Sundvollen i Buskerud og Østfold). Hvis Oppdal Sten går seirende ut, vil imidlertid bearbeidngen skje hos Hofman Naturstein i Tyskland. Bare Minera kan tilby brudd og bearbeiding på samme sted.
Statsbygg tar en avgjørelse innen 15. november.

X