Digitalt vårmøte med rekorddeltakelse

Digitalt vårmøte med rekorddeltakelse

Norsk Bergforenings vårmøte er i år digitalt og går over tre dager. Tema for første dag var “Prosess og datafangst, Industri 4.0 i oppredningsverket”.

Det var en heldigital første dag av Vårmøtet 2021. Nærmere 60 deltakere fulgte arrangementet via Teams. Det hele ble ledet av Ingrid Dyrhaug og Marte Kristine Tøgersen, som også hadde vært med i programkomiteen 

Gjennom de sju innleggene første dag fikk deltakerne innblikk i hvordan innsamling og behandling av data skal bidra til bedre ressursutnyttelse.  

Fremtidens pukkverk 

Under ett av innleggene presenterte Peder Egeland, daglig leder i Nordic Bulk AS, hvordan de ser for seg fremtidens pukkverk. Han forklarte hvordan de sammen med kundene utvikler heldigitale løsninger. Hvor de samarbeider med kundene om hele prosessen fra kartlegging av ressurs og produksjonsbehov, via utvikling, design, produksjon, montering og til drift og opplæring av personell. Hele anlegget skal kunne styres via enettbrett.  

Deltakerne fikk også et innblikk i hvordan implementere ny teknologi i bedriften. Kristina Linder og Gard Guldhav ved Rana Gruber AS presenterte blant annet en undersøkelse som viser at det er menneskene som er den største utfordringen ved implementering av ny teknologi. Faktorer som økonomi, tilgang på ny teknologi og ledelsen har mindre innvirkningFor at implementeringen skal skje på best mulig måte er viktig å få med de ansatte på laget, forklarte Linder og Guldhav. Det er viktig å engasjere de som er mest skeptiske tidlig i prosessen, entusiastene vil uansett ta i bruk den nye teknologien.  

Horizon 2020 

A Human-centred IoT Platform for the Sustainable Digital Mine of the Future, forkortet til Dig_IT, er et EU-prosjekt der Titania AS er en av sluttbrukerne. Marte Kristine Tøgersen hos Titania hadde en presentasjon av prosjektet som har støtte fra Horizon 2020. Prosjektet har store ambisjoner og skal blant annet bidra til økt ressursutnyttelse, redusere utslipp og skape flere arbeidsplasser. For mer informasjon, se www.digit-h2020.eu  

Vårmøtet 2021 onsdag 5. mai har tema Bærekraftig utvinning av naturstein og torsdagens tema er Fra vrakstein til ressurs! Mobilknusing – løsning for 100 % masseutnyttelse. 

Program og påmelding finner du her.  

X