Direkte til departementet

Direkte til departementet

Sametinget går imot at Nussir skal få driftskonsesjon, dermed har Direktoratet for Mineralforvaltning sendt den videre til Nærings- og fiskeridepartementet for behandling.

Årsaken ligger i en bestemmelse i Mineralloven som kun er gjeldende i Finnmark: “dersom Sametinget eller grunneieren går imot at søknaden innvilges, skal søknaden avgjøres av departementet.”
– Foreløpig arbeider vi med å sette oss inn i saken. Den videre framdriften, tidsplan og gjennomføring er derfor ikke avklart, sier kommunikasjonsrådgiver Christine Spersrud Haug i Nærings- og Fiskeridepartementet på spørsmål om behandlingstiden til HighNorthNews.
Les hele saken på highnorthnews.com

X