Eklogitt og rutil i EngebøfjelletEngebøfjellet ligger vakkert til helt nede ved Førdefjorden. I forgrunnen ser vi den idylliske Redalsgrenda der jorda i dag blir dyrket opp av kun én bonde. Engebøfjellet ligger langs fylkesvei 611, knapt 20 km vest for Naustdal sentrum, på til dels dårlig vei og en svært smal tunnel som er utstyrt med flere møteplasser. Gruvedrift krever oppgradering. Foto: Halfdan Carstens

Eklogitt og rutil i Engebøfjellet

Engebøfjellet i Naustdal kommune er den største, kjente rutilforekomsten her i landet.

Det er beregnet at Engebøfjellet inneholder til sammen 250 millioner tonn rutilmalm, noe som gir grunnlag for å drive forekomsten i inntil 50 år, gitt at Miljøverndepartementet gir tillatelse til å slippe avgangsmasser til bunnen av Førdefjorden. Driften er planlagt med dagbrudd i 15 år, deretter 35 år med underjordsdrift. Eklogitten ble dannet under omvandling av en 1500 år gammel titanrik gabbro under de siste stadiene av Den kaledonske fjellkjededannelsen for 400 millioner år siden. I denne prosessen ble rutil dannet fra titan-jern-oksider og silikater. I likhet med andre rutilforekomster i Vest-Norge, og i motsetning til en rekke andre rutilforekomster i verden, er rutilen fra Engebøfjellet praktisk talt fri for det radioaktive grunnstoffet uran. Det siste er et poeng når det gjelder avfallsstoffene fra den påtenkte gruven. Som ordføreren i Naustdal påpeker annet sted i denne utgaven av GEO, utgjør ikke radioaktive stoffer noen fare for livet i fjorden. Lagringsmassen er for øvrig i all hovedsak giftfri og inneholder ikke tungmetaller.

Kilder: ngu.no/nordicmining.com

X