En forferdelig statistikk Gruve 1 på sørsiden av Longyeardalen slik den fremstår for turister i dag. Foto: Halfdan Carstens

En forferdelig statistikk

Et (lite) ærerikt kapittel i norsk (og russisk) gruvehistorie på Svalbard tar snart slutt. I et ulykkesperspektiv kan det kanskje være like greit.

Tidlig i januar i år var det 100 år siden en kraftig eksplosjon i Gruve 1 (Amerikanergruva) fikk fatale konsekvenser for det lille samfunnet i Longyear City (i dag Longyearbyen). Som følge av at sprengning antente kullstøv, omkom 26 gruvearbeidere. Bare 8 overlevde.

Årsaken til ulykken ble aldri etterforsket av politiet, ganske enkelt fordi Svalbardtraktaten ikke var etablert, så Store Norske Spitsbergen Kulkompani (SNSK) gjorde på egen hånd grundige undersøkelser for å komme til bunns i det som skjedde, forteller avdelingsdirektør Peter Brugmans i Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard til nrk.no.

Gruveulykken i Kings Bay i 1962 er langt mer kjent, ikke fordi så mange som 21 mennesker omkom, men fordi regjeringen Gerhardsen måtte gå. Disse to fatale hendelsene er imidlertid langt fra de eneste dødsulykkene i gruvene på Svalbard.

Ifølge en oversikt som ligger på Wikipedia (og som gjelder både norske og russiske gruver) har det på Svalbard vært 107 gruveulykker med dødelig utgang siden 1914. Til sammen 248 (!) mennesker har måttet bøte med livet. Den siste i 2013.

I det perspektivet kan det kanskje være like greit at et (lite) ærerikt kapittel i norsk (og russisk) gruvehistorie snart tar slutt.

X