En inkompetent ledelseHanne Markussen Eek er tidligere styreleder i Norsk Bergindustriforening og går i rette med den beslutningen Store Norske har tatt om å legge to gruver i driftshvile.

En inkompetent ledelse

Lansiktig tenkning mangler i den beslutningen som styret i Store Norske har tatt, mener Hanne Markussen Eek.

Torsdag 3.september vil bli husket på Svalbard. På ettermiddagen sendte Store Norske ut en pressemelding som fortalte at selskapet hadde «behandlet administrasjonens forslag til forretningsplan for Lunckefjell og vurderinger rundt videre driftsalternativer for Store Norskes gruvevirksomhet».
Teksten som fulgte fortalte om dramatisk nedbemanning. Fra om lag 270 ansatte i dag, skal dette antallet reduseres til rundt 100 om et knapt års tid. For gruvedriften betyr det at både Svea Nord og Lunckefjell legges i driftshvile, mens driften i Gruve 7 trappes opp ved at det innføres doble skift. Planen om økt virksomhet i Gruve 7 skyldes et uttalt ønske om å «ivareta kompetansen i selskapet».

Alle medlemmer av Norsk Geologisk Forening mottar GEO som en del av medlemstilbudet. Innmeldingsskjema

Hanne Markussen Eek, tidligere styreleder i Norsk Bergindustriforening, reagerer skarpt på det som skjer. I en kronikk i Svalbardposten 10. september er hun opptatt av langsiktig eierskap. Noe som i følge henne mangler når det gjelder Store Norske. Langsiktighet er grunnpilaren i alt vi foretar oss innen gruvenæringen, mener hun.
Hun trekker også frem perspektivet ved å se på Store Norskes historiske rolle: «Store Norske Spitsbergen Kulkompani har siden 1916 representert en unik og nasjonalt svært viktig hjørnestensbedrift for Norge. De har naturligvis vært en betydelig og viktig kullprodusent, men de har også vært den aktøren som har båret Svalbardsamfunnet og bygget Longyearbyen. Det er den helårlige kontinuerlig verdiskaping som har generert behov for varer og tjenester, som transport, mat, renhold, teknisk vedlikehold, maskiner, biler m.m., som holder- og har holdt liv i samfunnet på Svalbard»
Hun er ikke nådig i sin dom over styret: «Det var nemlig da staten tok over ledelsen av SNSK, og Robert Hermansen dessverre måtte forlate bedriften, at dette dystre kapitelet startet. Inkompetent ledelse fikk lov til å innta selskapsstyringen,» skriver hun.
«Med inkompetent mener jeg ledelse som ikke har kjernekompetanse og erfaring fra verdikjeden til gruveindustrien. Disse ledelsesperiodene har hatt svært mye kompetanse, men som i alle andre næringer så er rett kompetanse også i gruveindustrien en svært viktig verdidriver. Med verdikjedeforståelse menes at det er helt essensielt at man forstår hva som er kritisk produksjonskompetanse, og at man forstår hva som er gruvas verdidrivere og kostnadsdrivere. Disse driverne skiller seg faktisk helt fra både embetsverket og fra prosess- og teknologiindustrier, som ofte befinner seg i andre enden av produktets verdikjede.»
«Det mest alvorlige i denne situasjonen Norge og Svalbard nå er i, er at den kritiske og unike industrikompetansen SNSK har bygget opp innen arktisk gruvedrift, nå forsvinner fra Svalbard. Dette er en kompetanse som må sikres i dagens nordområdesatsing, kappløpet om Arktis m.m., denne kompetansen er eller var – vårt unike konkurransefortrinn.»
Les hele kronikken.

X