En uoppdaget gullprovins? Stuff med større og mindre flak elektrum fra gruven Beständige Liebe på Kongsberg. Fra samlingen til Naturhistorisk museum i Oslo. Foto: Øivind Thoresen

En uoppdaget gullprovins?

Dypt under gruvene på Kongsberg kan det finnes betydelige mengder gull.

Sølvet på Kongsberg ble oppdaget på forsommeren 1623, og allerede i oktober samme år (!) var driften i gang. Driften fortsatte mer eller mindre kontinuerlig i 335 år fram til nedleggelsen av Sølvverket i 1958.

Mindre kjent er at det også ble funnet gull på Kongsberg, eller rettere sagt en legering av sølv og gull som kalles elektrum.

Allerede i 1630 ble det første funnet av elektrum gjort i gruven Braunschweig (virksomheten på Kongsberg var i begynnelsen dominert av tyskere). Etter hvert som årene gikk ble elektrum funnet i flere andre gruver.

I 1697 ble det gjort et svært interessant funn av elektrum i gruven Beständige Liebe. Optimismen var stor, og det ble investert betydelige beløp i et anlegg for å utvinne gullet. Litt dypere ned i gruven ble imidlertid alt av elektrum borte og i 1704 ble drømmen om gull oppgitt.

Vi har fått tilgang til håndstykker med elektrum fra samlingene til Norsk Bergverksmuseum på Kongsberg, Naturhistorisk museum i Oslo og Naturhistoriska riksmuseet i Stockholm.

Når mikroskoppreparater av elektrumprøvene studeres under mikroskop og sammenlignes med prøver av sølvmalmen fra Kongsberg, kommer det tydelig fram at det dreier seg om to forskjellige typer malmer.

Observasjonene vi har gjort  kan tyde på at i hvert fall noe av sølvet som har blitt utvunnet på Kongsberg på et tidligere stadium har vært bundet i elektrum.

Det kan bety at det må ligge betydelige mengder gull igjen nede i dypet.

Les hele saken på geoforskning.no

X