Enda 20  år med gruvedrift Kraftverket i Longyearbyen er Norges eneste som drives på kull. Kullet kommer fra Gruve 7 langt inne i Adventdalen. Foto: Halfdan Carstens

Enda 20 år med gruvedrift

Med drift kun i Gruve 7 hadde Store Norske Gruvedrift en omsetning på 155 millioner kroner i fjor.

Statseide Store Norske Spitsbergen Grubekompani forbereder seg på kullproduksjon ved Gruve 7 på Svalbard fram til 2040, skriver hegnar.no.

Store Norske Gruvedrift hadde en omsetning på 155 millioner kroner i fjor. Driftsresultat endte på 10 millioner kroner i pluss, i hht. Finansavisen.

I årsberetningen skriver selskapet at de «legger til rette for å kunne levere kull fra gruva i ytterligere 20 år, i tråd med behovet fra Longyearbyen Energiverk».

Kullgruvedriften foregår nå kun i Gruve 7. Aktiviteten i Svea Nord og Lunckefjell er avsluttet.

 

 

 

X