Equinor med ambisiøse vindplaner Utbygging av vindkraft vil være svært viktig for framtidens Equinor. Foto: Halfdan Carstens

Equinor med ambisiøse vindplaner

– Equinor skal være et ledende selskap i det grønne skiftet, skriver selskapet i en pressemelding.

Fornybar energi vil derfor være et betydelig vekstområde i den hensikt å utvikle Equinor som et bredt energiselskap.

Det forventer å oppnå en produksjonskapasitet for offshore vind på 4-6 gigawatt (GW) innen 2026, og 12-16 gigawatt innen 2035.

Til sammenligning er Norges vindkraftkapasitet (landbasert) i dag ca. 3 GW, mens vannkraftkapasiteten er nærmere 35 GW.

Vi ser altså at Equinors vindkraftsatsing er meget ambisiøs, og selskapet sier at det vil «utnytte sin ledende posisjon innen havvind», og at det «planlegger å forsterke innsatsen med å sikre tilgang til nye vindareal med ønske om akselerert, lønnsom vekst».

Det hadde vært interessant om Equinor samtidig ga et overslag over hvor mye «grønne metaller» dette krever.

Den norske regjeringen er imidlertid fullt klar over at behovet er stort, for – som Oljedirektoratet nylig har uttalt i en pressemelding – finnes det forekomster i Norskehavet som er viktige for batteriteknologi og vindturbiner. Regjeringen har derfor gått foran og sørget for kunnskapsinnhenting på Mohnsryggen i regi av Oljedirektoratet (geo365.no: «Boret på 3000 meters havdyp»).

Mulighetene og utfordringene rundt mineralleting og -produksjon blir et tema på konferansen NCS Exploration Strategy i november.

Session 8: 2:30PM CET DEEP SEA MINERALS

Rolf Birger Pedersen, Professor at University of Bergen

Kjetil Hokstad, Specialist Geophysics at Equinor

Walter Sognnes, CEO at Loke Marine Minerals

Anette Broch Mathiesen Tvedt, Co-Founder at ADEPTH Minerals

Steinar Ellefmo, Associate Professor at NTNU

Nils Rune Sandstå at NPD

X