Et anvendelig metallNikkelholdig gabbro fra Voisey's Bay i Canada. Foto: James St. John / https://www.flickr.com/photos/jsjgeology/15024772385

Et anvendelig metall

Nikkel er mer enn bare et giftig metall i smykker, skriver danske GEUS.

Nikkel er et sølvhvitt, hardt metall med atomnummer 28.
Egenskapene gjør det godt egnet for å øke styrken, hardheten og korrosjonsmotstanden i legeringer over store temperaturintervaller. Nikkel er dermed en vesentlig komponent i jern- og stålindustrien.
Nikkel er også blant de mest resirkulerte metallene i verden, og det anslås at mellom 25 – 50 prosent blir gjenbrukt. I USA er tallet 45 prosent.
Mange tenker allergi i forbindelse med smykker når de hører nikkel, men visste du at:

  • Nikkel inngår i legeringer til rustfritt stål og gjør det sterkt og hardt
  • Nikkel inngår i såkalte superlegeringer, som i stadig økende grad brukes innenfor energi og romfart
  • Grunnstoffet nikkel ble først «oppdaget» og navngitt i 1751 (Axel Fredrik Cronstedt), men har blitt brukt i Persia (dagens Syria) siden ca. 3500 f.Kr.

Les mer om nikkel og andre grunnstoffer på nettsidene til De nationale geologiske undersøkelser for Danmark og Grønland (GEUS):
Nikkel – meget mere end et giftigt metal i smykker

X