«Et resultat av plyndring»Elisabeth Gammelsæter var generalsekretær i Norsk Bergindustri gjennom ti år og og hadde en sentral rolle med å bygge opp organisasjonen.

«Et resultat av plyndring»

geo365 10.12.18: Denis Mukwege har fått Nobels fredpris og setter et nødvendig søkelys på utnyttelsen av Kongos mineralressurser.

Denis Mukwege, kvinnelege fra Kongo, mottar meget fortjent den 10. desember Nobels fredspris sammen med Nadia Murad for innsatsen mot seksualisert vold mot kvinner.

Han benytter anledningen til å sette lys på Kongos mineralressurser. «Vi har alle produkter i lommene våre som er resultat av plyndring, så vi har alle et ansvar», sier Mukwege. «Krigen i Kongo er en krig om ressurser».

Svært mange av nordmenns mobiltelefoner inneholder kobolt fra Kongo. Ennå er vi ikke kommet dit at produsenter og forbrukere tar ansvar for hvordan råstoffene de bruker utvinnes. Norsk Bergverksmuseum har hatt en utstilling av fotografen Larry Price «Gullets mørke side» som viser noe av det samme. Den yngste gruvearbeideren vi der kunne se var seks år. Bergindustrien har internasjonalt sett en brutal historie, og mye innsats knyttet til bærekraft og samfunnsansvar gjenstår.

Det grønne skiftet krever mineraler, mye mineraler. Fornybar energi krever mer mineraler pr. energienhet enn kull og olje. En vindmølle krever bruk av 13 ulike mineraler, mens et solcellepanel krever mineraler fra hele 16 forskjellige gruver. En elbil bruker tre ganger så mye kobber som en vanlig bensinbil.

Vi trenger flere mineraler i framtiden, men hva kan vi gjøre for å hindre dagens handel med afrikanske konfliktmineraler?

Mineralindustrien er en «Not In My Back Yard»- bransje. Alle vil ha sluttproduktene, men helst ikke ha gruven nær seg. Vi kan imidlertid ikke flytte råstoffene. De ligger der de ligger. Det vi kan og bør gjøre er å forutsette, og følge opp, at råstoffene tas ut så skånsomt som mulig, og i minst mulig konflikt med omgivelsene.

Norge og resten av Europa har store forekomster av mineralske råstoffer vi er storforbrukere av. Likevel importerer vi nesten alt vi bruke fra land utenfor Europa, ofte fra land med helt andre miljø- og HMS-standarder enn vi har her. Norge og vesten for øvrig har ikke bare økonomiske incentiver til å utvinne mer råstoffer lokalt, vi har også en moralsk forpliktelse til å bli mer selvforsynt med råstoffer.

Vi kan ikke lenger overlate den brysomme delen av verdikjeden til noen andre.

Takk, Denis Mukwege, for at du setter lys på et viktig dilemma!

ELISABETH GAMMELSÆTER

Older Post
X