Et samfunn i oppløsning

Et samfunn i oppløsning

Gjennom et styrevedtak står gruvedriften i fare, og det store antallet arbeidsplasser lar seg ikke erstatte «over natten» av ny virksomhet.

Det ser unektelig stygt ut for Svalbard-samfunnet.
Tidlig i september gjorde styret i Store Norske Spitsbergen Kulkompani (SNSK) et dramatisk vedtak om å legge både Svea Nord og Lunckefjell i driftshvile i en periode på tre år. Den direkte foranledningen er de vedvarende lave kullprisene på verdensmarkedet, og at selskapet derfor har gått med store driftsunderskudd i flere år. Dertil kommer at markedsutsiktene for kull forblir dårlige, og at de faktisk har forverret seg det siste året.
SNSK ble tidligere i år tilført 400 millioner kroner. Likviditetstilførselen la i første omgang grunnlaget for kullvirksomhet i et begrenset omfang i 2015 og 2016, og med mulighet for drift ut over 2016. Det ble imidlertid uttrykt at forlenget gruvedrift utover 2016 var avhengig av hvorvidt markedsforholdene utviklet seg positivt. Derfor ble det også sagt at dersom markedsforholdene ikke bedret seg, ville det være stor risiko for at kullvirksomheten må avvikles innen utgangen av 2016.
Det er nettopp dette som nå er i ferd med å skje. SNSK legger opp til at gruvedriften skal avvikles både i Svea Nord og Lunckefjell, og kun skal fortsette i Gruve 7. Så selv om det planlegges doble skift i Gruve 7, er konsekvensen at arbeidsstokken reduseres fra 270 til 100. Det er ille for dem det gjelder, men det vil selvsagt også ha alvorlige konsekvenser for Svalbard-samfunnet når virksomheten reduseres og lokale innkjøp til driften reduseres betraktelig, samt at hele familier forsvinner og underminerer grunnlaget for et levende samfunn.
Vedtaket betyr også at letevirksomheten blir innstilt. Verre er det at det heller ikke finnes penger til oppfaring i Lunckefjell, og slettes ikke til avgrensning av forekomstene Ispallen ved van Mijenfjorden og Bassen vis a vis Longyearbyen. Dermed rives også bena under for mulig fremtidig drift.
Den endelige beslutningen om kullgruvedriftens fremtid ligger hos regjeringen. Og den vil sannsynligvis vente på Svalbard-meldingen som er ventet i 2016.
Det ser ikke lyst ut for gruvedriften på Svalbard.

X