Ett steg nærmere gruvedriftInngangen til Skorovas gruver i Grong-feltet. Foto: Bernt Rostad / https://www.flickr.com/photos/brostad/7580669314

Ett steg nærmere gruvedrift

Metal Prospecting AS har blitt tildelt utvinningsrett til fire av sine prosjekter i Grong-feltet.

Direktoratet for mineralforvaltning (DMF) har tildelt Metal Prospecting AS utvinningsrett for fire prosjekter i Grong-feltet i Nord-Trøndelag.
– Med bakgrunn i tildeling av utvinningsrett har MetPro tatt et viktig steg mot å etablere en gruvedrift på mineraliseringer i Grong-feltet, sier styreleder i MetPro John Ornæs til namdalsavisa.no.
Utvinningsretten sikrer MetPros rettigheter til selve mineraliseringene og selskapet har mulighet til å gjøre kjerneboringer for å utvide ressursene.
MetPro vil fokusere på å utvide ressursene i prosjektet ved Skiftesmyr for å muliggjøre fullverdig gruvedrift.
Ifølge Ornæs har selskapet videre besluttet å beholde undersøkelsesrettigheter til to «meget prospektive» områder for å mulig øke ressursene ytterligere, ifølge namdalsavisa.no.
– Norges nylige erkjennelse av sine ubenyttede mineralpotensialer gir selskapet en stor sjanse for å lykkes, og gjør Norge til et meget interessant land for framtidig utvikling av gruvedrift, avslutter John Ornæs.
Grongfeltet har massive kisforekomster som har gitt grunnlag for drift på kobber og sink siden 1952, da Skorovas gruver ble åpnet (Norsk geologisk ordbok).

 UtvinningsrettFor å kunne få utvinningsrett må søkeren kunne dokumentere å ha funnet en drivverdig forekomst av statens mineraler. Med drivverdig menes at den som driver ut forekomsten må gjøre dette med et økonomisk overskudd. Det er ikke et absolutt krav at forekomsten må være drivverdig pr. dato.  Det kan gis utvinningsrett dersom søkeren sannsynliggjør at utviklingen på mineralmarkedene innenfor en kortere tidshorisont gjør at forekomsten vil bli drivverdig.
For å sannsynliggjøre drivverdighet må forekomstens utstrekning, geometri, gehalt, avbygging (tilgjengelighet) og oppredbarhet dokumenteres.  DMF krever vanligvis dokumentasjon med kjerneboringer og oppredningsforsøk.
Utvinningsområdet skal ikke være større enn at det dekker forekomsten. Området fastsettes av DMF.  Det skal ikke ha flere enn 4 hjørnepunkter og trenger ikke å gå parallelt med UTM-systemet. Utvinningsområdet kan ikke være større enn 1 km2. En forekomst kan dekkes av flere utvinningsretter.
For inngrep i grunnen gjelder samme regler som for undersøkelser.
Utvinningsretten gir ikke i seg selv rett til å starte drift på en mineralsk forekomst. For å kunne starte regulær drift på en forekomst kreves en rekke tillatelser etter blant annet plan- og bygningsloven, naturmangfoldloven og forurensningsloven.
Ved tildeling av utvinningsrett, sender DMF utvinningsretten til tinglysing.
X