Ettergir ikke eiendomsskatt

Ettergir ikke eiendomsskatt

Formannskapet i Sør-Varanger fattet i dag et enstemmig vedtak om at Sydvaranger Gruve ikke slipper å betale eiendomsskatt.

På vegne av konkursboet, søkte bostyrer Leif Petter Madsen om å få ettergitt 1,8 millioner kroner i eiendomsskatt for 2015 grunnet konkursen.
Boet søkte samtidig om fritak eller kraftig reduksjon ved eventuell videre drift. Begrunnelsen for dette var at de er uenige i takseringen av bygg og tomter, som nå er verdsatt til 300 millioner kroner totalt. Så langt i budprosessen er disse verdiene tilnærmet null, skrev Madsen i en kommentar i søknaden.
Innstillingen til avslaget på søknaden, ble av formannskapet begrunnet slik:
«Sør-Varanger kommune har legalpant for sitt krav i boet. Likevel går lønn til de ansatte og dekning av utgifter til boet foran, ved fordeling av verdiene i boet. Dersom kommunen frafaller sitt krav i boet, vil dette beløpet med all sannsynlighet komme de største kreditorene til gode. Disse kreditorene, som DnB Norge AS og Innovasjon Norge, har tatt pant ved finansiering, og har dermed sannsynligvis høyere prioritet enn de mindre lokale bedriftene som har meldt inn sine krav.»
Hvis noen overtar boet, vil det si at det kan tilfalle kommunen noen kroner.
Det var ingen debatt i formannskapet i dag. Om to uker vedtas saken i kommunestyret.
Les hele saken på nord24.no

X