Etterlyser initiativ til økt mineralsatsingStortingsrepresentant Bengt Rune Strifeldt ønsker økt satsing på mineralkartlegging av næringsminister Iselin Nybø. Foto: stortinget.no

Etterlyser initiativ til økt mineralsatsing

FrP mener Norge har gjort seg alt for avhengig av andres lands mineralproduksjon, og at vi må satse for å dekke våre egne behov bedre.

Stortingsrepresentant Bengt Rune Strifeldt har stilt et skriftlig spørsmål til næringsminister Iselin Nybø.

Vil Statsråden ta initiativ til å øke satsningen for å undersøke hvilke skjulte mineraler Norge potensielt kan sitte på, og som i fremtiden kan gjøre oss mindre avhengig av andre land og bidra til å sikre og skape nye norske arbeidsplasser?

Spørsmålet ble stilt skriftlig av stortingsrepresentant Bengt Rune Strifeldt (FrP) til næringsminister Iselin Nybø (V) 6. april. Spørsmålet er per i dag ikke besvart.

Strifeldt begrunner spørsmålet med etterspørselen etter metaller og mineraler, deriblant behovet for råstoffer til fremtidig norsk batteriproduksjon og det grønne skiftet.

«Mineralutvinning vil bli en stor næring for Norge»

I en sak på nrk.no uttalte Anita Helene Hall, generalsekretær i bransjeorganisasjonen Norsk Bergindustri, at vi må sluttføre kartleggingen av hvilke ressurser som faktisk ligger i den norske berggrunnen.

– Vi har gjort oss altfor avhengige av andre land og verdensdeler som Kina, Afrika, Sør-Amerika og andre steder, som kanskje har helt andre forhold enn det vi liker å sammenligne oss med når det gjelder menneskerettigheter, miljø og etikk, sa Hall.

I samme artikkel sa næringsministeren at det er viktig at vi har en kompetent mineralnæring, som kan dekke deler av det behovet vi selv og verden har.

LES OGSÅ: Norge må kartlegges!

Strifeldt deler Norsk Bergindustris syn i saken, og mener at en større satsing haster veldig.

Siden 2019 har Norges geologiske undersøkelse (NGU) fått 10 millioner kroner i ekstra årlige bevilgninger øremerket kartlegging av mineralressurser. Til sammenlikning bevilget regjeringen 139 millioner kroner til leting etter mineraler i dyphavet i 2020.

– Mineralnæringen er en skjult perle som har stort potensiale for å både bevare og skape norske arbeidsplasser. Spesielt i en tid som vi er i nå, mener Fremskrittspartiet at vi må finne løsninger for å skape vekst etter krisen. Der kan mineralnæringen spille en stor og viktig rolle. Men for at den skal gjøre det, må det vises vilje til å utnytte de ressursene vi kan sitte på, skriver Bengt Rune Strifeldt avslutningsvis.

X