Får lov å bruke kjemikalier

Sydvaranger Gruve må bruke kjemikalier til produksjonen. Miljødokumentasjonen viser at disse stoffene ikke har miljøulemper av betydning.

X