FeFo-ja til Nussir

FeFo-ja til Nussir

Med knappest mulig flertall har Finnmarks største grunneier uttalt seg positiv til gruvedrift ved Repparfjorden i Vest-Finnmark.

Sametingets tre styremedlemmer; Hartvik Hansen (Uavhengig), Marit Kirsten Gaup (Ap) og Mattis Nilsen Eira (NSR) ville gå imot gruveplanene, men ble nedstemt da representantene fra Finnmark Fylkesting (Raymond Robertsen (H), Runar Sjåstad (Ap) og Bente Haug (Ap)), stemte for ettersom styreleder Raymond Robertsen har dobbeltstemme i voteringer der det ikke oppnås flertall.
FeFo-styreleder Raymond Robertsen understreket at det ikke er Finnmarkseiendommen som gir tillatelse til gruvedrift.
– Vi er som grunneiere en høringspart, og sender vår høringsuttalelse til sentrale myndigheter. Det er de som til syvende og sist avgjør om det skal tillates gruvedrift eller ikke, sa Robertsen i offentliggjøringen av høringsuttalelsene.
Les hele saken på nrk.no

X