Ferieplaner – besøk en gruve i sommer! (Foto: Orkla Industrimuseum)

Ferieplaner – besøk en gruve i sommer! 

Rundt om i Norge er det flere nedlagte gruver som er åpne for besøkende. En tur i gamle gruveganger for å oppleve bergarter og hvor mineralene kommer fra, kan være en spennende opplevelse for både liten og stor.  

Bli med på en tur under jord og opplev byggverk som finnes inne i fjellet. Du kommer inn i gruveganger og store rom. Du ser farger og kjenner lukter, og det er en spennende følelse å gå inne i fjellet. Mange gamle gruver er bygd om til museer og temaparker, der turister kan oppleve hvordan det var å arbeide i gruvene. 

Reiseplanleggeren Tripadvisor har laget en liste over gruver som kan besøkes, sortert etter reisendes favoritter, og Norges geologiske undersøkelse (NGU) har flere tips til gruvebesøk på sin nettside. 

Gamle gruveganger kan være spennende for både liten og stor! (Foto: Orkla Industrimuseum)

Se NGU: Kart over historiske gruver

Bruk av bergarter og mineraler har foregått siden de første menneskene kom til Norge. Mange byer og tettsteder har oppstått som følge av gruvedrift eller handel med mineralske råstoffer. Dette gjelder for eksempel Bærum, Arendal, Kongsberg, Røros og Kirkenes. Store bedrifter som eksempelvis Orkla, har også sin opprinnelse i gruvedrift. De aller fleste nordmenn har aldri sett en gruve, eller vet så mye om mineraler og hvor de kommer fra. Det er også ukjent for de fleste at nesten alt vi omgir oss med kommer fra bergindustrien.  Da er det flott at flere av de gamle gruvene er åpne for publikum slik at de kan få et innblikk i norsk gruvedrift og mineralnæringen. 

Legges ferieturen til Trøndelag i sommer, er Orkla Industrimuseum verdt et besøk. Her kan du vandre i gamle gruveganger, eller være med på en historisk togreise med Thamshavnbanen. 

Gammelgruva ved Løkken Verk startet så smått i 1654, og sies å være Norges mest fargerike gruve. Museet hevder at når lyset treffer gruveveggene, oppstår et fargespill du aldri skal ha sett maken til.   

Flott fargespill i veggene i gamlegruva. (Foto: Stine Aasløkk/Orkla Industrimuseum)

333 år med gruvedrift og mer enn 800 kilometer med gruveganger vitner om store forekomster som er tatt ut av fjellet på Løkken Verk. I de første 250 årene var kobber hovedproduktet, deretter under den moderne industrielle virksomheten, utvinnet man både kobbersvovelsink og sølv fra gruvene. Guidene som tar deg med rundt i Gammelgruva forteller om ulike driftsteknikker som ble brukt gjennom fire århundrer med gruvedrift. 

Gruvedriften på Løkken Verk startet så smått i 1654 etter at skredderen Lars Olufson nesten 10 år tidligere tilfeldigvis hadde kommet over kobbermalm.
Christian Thams og Christian Salvesen etablerte Chr. Salvesen & Chr. Thams’ Comm. AS i 1898. Selskapet skulle legge til rette for gruvedrift i moderne industriell målestokk. Disse aktørene etablerte det som skulle bli en av de største industriutbyggingene i Norge. Produksjonslokaler, kraftverk, kontorer, forretninger og boliger, i tillegg til at man etablerte Norges første elektriske jernbane – alt som var nødvendig for etableringen av en storskala moderne industrisystem. Etter kort tid ga imidlertid Thams seg, og reiste til utlandet, men prosjektet han og Salvesen satte i gang vokste til å bli en av landets mest solide bedrifter, og forløperen til dagens Orkla-konsern. Gruva på Løkken Verk ble nedlagt 10. juli 1987, etter 333 år med drift. 

Løkken Verk ca. 1919. (Foto: Løkken Verk)

Se NGU: Gruver og steinbrudd 

X