Finanskrisen var verre Kobbermalm fra Nussir-forekomsten i Repparfjord i Finnmark. Foto: Halfdan Carstens

Finanskrisen var verre

Metallprisene nådde et historisk lavmål under finanskrisen for sju år siden. Det er bare prisen på jernmalm som har falt under nivået fra den gang.

En oversikt fremstilt av SGU viser at metallprisene nådde en «all-time high» i 2011, bare 2-3 år etter finanskrisen, men at de siden har sunket til det laveste nivået på sju år. Det er likevel bare jern og nikkel som i dag selges billigere enn den gang.
Kobber var på det meste verdt 3,5 ganger så mye som under lavmålet tre år tidligere. Nikkel, bly og jern steg også kraftig i pris rett etter krisen og nådde priser som var opp til 3 ganger høyere. For gull var prisøkningen mindre  dramatisk, men prisene steg opp til 2,5 ganger nivået fra noen år før.
Siden sent 2011 har det vært et jevnt prisfall til det (foreløpige?) bunn-nivået vi opplever nå. Men for de fleste metallene er prisene altså fortsatt høyere enn under finanskrisen. Kobber er for ekesmpel 1,6 ganger høyere. Det betyr at den fortsatt er høyere enn den var under den tidlige planleggingen av gruva i Repparfjord. Prisen på jernmalm er imidlertid tilbake på det nivået som var da planleggingen av ny oppstart i Kirkenes begynte.

151210 Prisera

Finanskrisen er referansen i SGUs prisanalyse. Dvs. at indeksen = 100.

Du finner rapporten fra SGU her.

X