Flere steg nærmereI løpet av september vil Thomas Addison på vegne av operatøren ha et godt grep om hva som kreves av investeringer i Engebøfjellet for å sette i gang drift på rutil og granat. Foto: Halfdan Carstens

Flere steg nærmere

Nordic Rutile har snart ferdig sitt pre-feasibility-studie for rutilforekomsten i Engebøfjellet.

– Pre-feasitility-studiet (PFS) er i rute, og målsetningen er å ferdigstille dette i løpet av september, forteller Thomas Addison, direktør i Nordic Rutile, Nordic Minings heleide datterselskap.
Det betyr at prosjektet skal være fullt ut gjennomførbart, og at budsjettet for investeringer og drift skal ligge innenfor 20-30 prosent av de endelige kostnadene.
I mellomtiden har selskapet gjennomført flere prosessforsøk. Flere i full skala.
Et laboratorium i Australia har gjort forsøk med malmen fra Engebøfjellet med gode resultater. Det har blitt framstilt et kommersielt rutil produkt med ca. 95 prosent TiO2. I tilsvarende forsøk har det også blitt framstilt granat med kommersiell kvalitet.
I Sør-Afrika har Nordic Mining gjennomført et omfattende testprogram for å undersøke ulike knuse- og møllemetoder. Hensikten er å finne den teknologien som gir best frimaling av rutil og granat. Å redusere mengden finstoff er en viktig målsetting.
– Vi har sendt materiale verden rundt, og med vellykkete resultater, sier Addison.
For gruveplanlegging og bergmekaniske vurderinger benytter imidlertid Nordic Mining norske krefter. SINTEF Byggforsks avdeling for bergmekanikk har blitt hyret inn. Så langt foreligger 3 forskjellige utforminger: 2 med strosserom, og 1 med rom og pilar.
GEO 03/2016: «Borer etter mer kunnskap»

X