Fokus på kobolt og litiumBP er opptatt av om verden kan produsere nok mineraler for å gjennomføre Det grønne skiftet.

Fokus på kobolt og litium

BP introduserer i år en oversikt over "key materials which are important for a changing energy system".

Kobolt og litium er nøkkelingredienser for produksjonen av batterier og elektriske biler, påpeker BP i deres BP Statistical Review of World Energy 2018.
Disse to metallene blir derfor fra i år av inkludert  i rapporten med hensyn på reserver og årlig produksjon, samt hvordan tilgjengeligheten kan påvirke veksten i produksjonen av elektriske biler.
Tilgjenegligheten av litium «is pretty good», mener BP.
Når det gjelder kobolt er tiltangen «more questionable». BP spekulerer i om dette vil føre til utvikling av ny teknologi som er mindre kobolt-intensiv.
«Lithium production is concentrated in Chile and Australia, with Chile holding the majority of proved reserves. For cobalt, the Democratic Republic of Congo accounts for the vast majority of both production (66%) and proved reserves (49%).»

X