Første medalje i sertifisert gull

Første medalje i sertifisert gull

Årets Nobels fredsprismedalje, var den første i rettferdig gull fra et sertifisert småskala gruveselskap.

85–90 prosent av gullet som utvinnes i verden i dag, kommer fra større gruver som følger nasjonale og internasjonale normer og reguleringer. De resterende 10–15 prosent kommer imidlertid fra småskalagruver, og her jobber mer enn ti millioner mennesker, eller rundt 90 prosent av alle verdens gruvearbeidere. I disse gruvene ligger det større utfordringer med hensyn til arbeidsforhold og miljøbelastning.

Det Norske Myntverket og eieren, Samlerhuset, har i samarbeid med organisasjonen, Alliance for Responsible Mining (ARM), satt søkelyset på gullgruvenes arbeidsforhold og miljøbelastning.
Fairminded-sertifisering
Organisasjonen ARM, som er Samlerhusets og Myntverkets samarbeidspartner, arbeider for å transformere småskalagruvedrifter til sosialt og miljømessig ansvarlige virksomheter ved å hjelpe gruvene til å oppnå Fairmined-sertifisering. Denne omfatter krav til gruvenes arbeidsforhold og miljøbelastning.
– Initiativet og samarbeidet med ARM gjelder ikke bare fredsprismedaljen eller vår egen virksomhet. Vi ønsker økt fokus på hvilket gull som benyttes av mynt- og medaljebransjen, og at stadig flere aktører vil benytte seg av sertifisert gull fra små gruver. På denne måten kan arbeidsforholdene gradvis forbedres for dem som jobber der og miljøet spares, sier administrerende direktør i Samlerhuset og eier av Det Norske Myntverket, Ole Bjørn Fausa.
Anerkjennelse for verdens gruvearbeidere
– At Nobels fredsprismedalje nå lages i Fairmined-sertifisert gull, er en enormt stor anerkjennelse for verdens gruvearbeidere i deres kamp for en rettferdig gullutvinning.
– Vi er svært positive til at Samlerhuset og Det Norske Myntverket, i sitt oppdrag for Det Norske Nobelinstitutt, fra og med 2015 vil lage fredsprismedaljen i sertifisert, rettferdig gull. De statuerer et sterkt og godt eksempel som vi håper andre vil etterfølge, sier Kenneth Porter i Alliance for Responsible Mining (ARM).
Les saken hos nyteknikk.no
X