Fortsatt uten utslippsløyve

Nordic Mining mangler 
tillatelse til utslipp i Førdefjorden av ett av prosesskjemikaliene de har tenkt å bruke mest av.

X