Fra festtale til ansvarlig mineralpolitikk

Kjære regjering Solberg!

Dere har gitt oss den festtalen vi ønsket oss mest; dere skal satse på mineralnæringen. Næringsminister Trond Giske gav oss en utmerket startgrop med Mineralstrategien. Som han sa, blek men fattet etter en primitiv hestehandel innad i regjeringen – «den er i hvert fall en god begynnelse»!

Ja, den er det – med sine to overordnete mål om at vi skal være en økonomisk, lønnsom næring som i tillegg skal være blant verdens mest miljøvennlige.

Norsk Bergindustris medlemmer har tatt mineralstrategien og regjeringsplattformen på alvor:  Vi skal være en bærekraftig kunnskapsindustri for fremtiden, og vi skal starte NÅ!

Så kjære regjering, det kan hende dere vet at vi ikke går noen steder (vi flagger ikke ut, vi er der ressursene er), så da tror dere kanskje at det ikke haster. Men, takket være den politiske risikoen i Norge begynner tiden å bli en knapphetsressurs for norsk mineralnæring. Derfor må vi spille på lag.

Dere skal også vite at vi tar vårt samfunnsansvar på alvor, fordi vi vet at vi mer enn noen trenger samfunnets aksept for vår tilstedeværelse.

Vi vet at HMS er vårt viktigste samfunnsansvar

Vi har med vår flate samfunnsstruktur en godt forankret sikkerhetskultur, vi har aktive og ansvarlige verneombud, vi har ansatte som tenker sikkerhet fordi det er kultur og en verdil. Men for å sikre at vi kan ivareta en nasjonal kompetanse for fremtiden innen HMS, trenger vi at dere forstår at det må på plass et nytt professorat i HMS på Institutt for geologi og bergteknkk ved NTNU. NTNU er vårt kompetansenav og må ha midler til å kunne holde i hevd den kompetansen samfunnet er avhengig av for å kunne bygge en bærekraftig mineralnæring.

Vi vet at miljøkompetanse er vårt fremtidige konkurransefortrinn

Vi er så heldige at vi bor i et land som har råd til et strengt miljøregelverk. Vi vet at vi har tilgang på ufattelig mye miljøkompetanse i mange forskjellige fagmiljøer og industrier, og vi vet at vi blir best med å lære fra hverandre, samhandle på tvers av næringer og fagmiljøer, og skape fremtidens miljøteknologi og beste praksis, når vi har en virkelighet å utvikle denne kompetansen med. For å kunne utvikle denne kompetansen er det derfor helt nødvendig å starte ny virksomhet på gode forekomster. La det være helt klart at norsk bergindustri ikke har noe ønske om å ødelegge miljøet og det samfunnet det er en del av.

–         Vi vet at for å kunne være langsiktige må vi være økonomisk lønnsomme

Det innebærer at det må være forutsigbart å investere i blant annet leterettigheter og i konsekvensutredninger (KU). Det hjelper ikke at vi har regjeringer i dette landet som tillater en offentlig finansiert samfunnsinstitusjon å nekte å forholde seg til norsk lov, slik Sametinget har fått lov til i snart 4,5 år. Det hjelper heller ikke at det er greit at kommuner får lov til å si nei til den kunnskapen som ligger i KU og som de er avhengig av for å kunne ta ansvarlige beslutninger. Det er rett og slett samfunnsfiendtlig at naturverninteresser etter eget forgodtbefinnende får trenere og utsette viktige beslutninger som er nødvendige for forutsigbarhet for investeringskapital.

Vi trenger fra dere, at når vi holder oss innenfor de lover og krav, forskrifter, konsesjoner og utslippstillatelser samfunnets egne fag- og kontrollinstanser gir oss – så er det godt nok. Og at både regjering, fylkespolitikere og lokalpolitikere da er i stand til å gjøre langsiktige beslutninger basert på et faktabasert grunnlag.

Vi ser frem til å få presentert en handlingsplan for satsing på mineralnæringen, vi håper dere ser at det må skje mens tiden fortsatt jobber MED oss – og ikke mot oss.

Hanne Markussen Eek
Styreleder Norsk Bergindustri

X