Frykter for miljøet

Frykter for miljøet

Naturvernforbundet frykter for miljøet hvis Nussir går konkurs. Staten må kreve bankgarantier, mener forbundet.

Naturvernforbundet roper varsko – mener at konkursen i Sydvaranger Gruve viser hvor ille det kan gå hvis staten ikke stiller krav om opprydding etter endt drift og at det må stilles krav om bankgarantier for å sikre midler for dette arbeidet.
Miljødirektoratet har sendt inn krav til Sydvaranger Gruve om 3 millioner kroner til opprydding, men ettersom det ikke er penger, er kravet avvist.
Leder i Naturvernforbundet, Lars Halbrekken, mener nå at Miljødirektoratet må stille strengere krav til Nussir, i forbindelse med den planlagte gruvedriften i Repparfjord.
– Det er ingen bedrifter som har fått vilkår om økonomisk sikkerhet for avfall og kjemikalier etter driften. Det vi har stilt vilkår om økonomisk sikkerhet for, er avslutning og etterdrift av deponier som drives av industrien, sier Harald Sørbye, seksjonsleder ved industriseksjon hos Miljødirektoratet.
– Dette er vilkår som stilles til alle industribedrifter som har deponier, enten det er landdeponier eller sjødeponier.
Det betyr at det er penger til etterdrift av selve sjødeponiene etter Sydvaranger. Men på land står det fortsatt avfall, farlige kjemikalier og forurensede masser igjen etter konkursen.
Det er i forbindelse med dette Naturvernforbundet mener at Miljødirektoratet må stille strengere krav til Nussir. Etter en evetuel konkurs eller normal avvikling av driften, må det være penger på bok til opprydding.
Les hele saken hos nrk.no

X