Gårdsbruk blir kalkbruddVerdalskalk, Tromsdalen Foto: Verdalskalk

Gårdsbruk blir kalkbrudd

Verdalskalk har inngått avtale med grunneier om å utnytte kalkforekomsten under Tromsdal gård.

Grunneier Nils Georg Leirset og Verdalskalk AS har kommet til enighet. Den 20. desember ble det inngått en langsiktig avtale, som sikrer Verdalskalk AS utnyttelsen av kalkforekomst under Tromsdal gård. Avtalen ble signert av Nils Georg Leirset, daglig leder Geir Olav Jensen og styreleder Sten Solum.
Avtalen gir Verdalskalk AS rett til å ta ut kalkstein fra dagbrudd i tråd med kommunedelplanen og fremtidig reguleringsplan. «Dette er en viktig avtale for Verdalskalks fremtidige virksomhet og vi er svært tilfreds med at man har kommet fram til en enighet. Det har vært konstruktive forhandlinger. Det at begge parter opplever løsningen som positiv, gir et godt grunnlag for det videre samarbeidet.» opplyser daglig leder Geir Olav Jensen.
Utvidelser av dagens brudd vil innebære at gården må flyttes eller nedlegges. Partene er innforstått med dette og gårdens eiere vil forberede fraflytting i god tid før utvidelsen sørover blir aktuelt.
“De store utvidelsesplanene for kalkvirksomheten er uforenlig med å bo og drive en gård kloss inntil. Vi beklager at vi må gi opp en fin gård med lang historie, men er fornøyd med at Verdalskalk har vist god vilje til å finne løsninger”. Dette sier Liv Øverås og Nils Georg Leirset på Tromsdal gård.
Verdalskalk kompenserer etter takst for boliger som må rives eller flyttes. For øvrig er avtalen basert på tonnmengde kalkstein som faktisk tas ut og med betingelser som for annet kalkuttak i Tromsdalen.
Reguleringsplanen er forventet innsendt til behandling i løpet av første kvartal 2017. Avtalen avhenger av at reguleringsplanen godkjennes.

X