Gir rent drikkevann til 1,3 millioner nordmenn Dagbruddet i Tromsdalen. Foto: Verdalskalk AS / Franzefoss Minerals AS

Gir rent drikkevann til 1,3 millioner nordmenn

Kalken fra en av Nord-Europas reneste kalksteinsforekomster har mange bruksområder, deriblant rensing av drikkevann.

Det er ikke vanskelig å få øye på Verdalskalk AS sitt dagbrudd i Tromsdalen i Verdal. Den hvite, skinnende gropen i dalen indikerer at bergarten det drives på er kalkstein.

Forekomsten er blant Europas reneste (over 98,5 prosent CaCO3) og mektigste (Norges geologiske undersøkelse har vurdert total forekomst til 7,5 milliarder tonn).

Franzefoss Minerals, eieren av Verdalskalk, informerer på sine nettsider at kalken fra Tromsdalen blant annet brukes til rensing av drikkevannet til ca. 1,3 millioner nordmenn.

Drikkevannskvaliteten i Norge er varierende. Mange innbyggere får vann som holder for dårlig kvalitet, noe som blant annet skyldes lavt pH-nivå, høyt fargeinnhold (humus/jord) og lite bufferevne mot bakterier.

Franzefoss skriver videre at «dårlig» vann kan føre til estetiske problemer, helseproblemer og korrosjon/lekkasjer på ledningsnettet.

Den rene kalksteinsforekomsten i Tromsdalen knuses til Filterkalk, før den transporteres ut av anlegget og fraktes til de største drikkevannsanleggene i landet.

På grunn av dette er uttaket og prosesseringen av kalksteinen vurdert som samfunnskritisk av staten.

LES OGSÅ: Bedre kontroll på kalken

X