Gode priser på rutilRutilforekomsten i Engebøfjellet ligger vakkert til ovenfor Førdefjorden. Foto: Halfdan Carstens

Gode priser på rutil

Nordic Mining er i full gang med sitt mulighetsstudium på rutilforekomsten i Engebøfjellet.

Utsiktene i rutilmarkedet er positive, skriver Nordic Mining. Utenlandske analytikere estimerer en prisvekst på 7,5% i de kommende årene. Bakgrunnen er at produksjonsperioden nærmer seg slutten for flere av de mindre produsentene.
En ny langsiktig produsent i Norge vil derfor passe bra i det internasjonale forsyningsbildet, skriver selskapet.
Nordic Mining foretar nå et mulighetsstudie på forekomsten, og i den forbindelse blir det gjort omfattende prosesstesting. Selskapet forsøker både våt- og tørseparering for å utvikle et rutilkonsentrat.
Det er også igangsatt forsøk med separering av granat som ventes ferdigstilt i slutten av februar.
I Sør-Afrika blir det gjort knuse- og mølleforsøk, mens SINTEF utfører bergmekaniske analyser som skal inngå i en helhetlig gruvemodell.

X