Grønn energi krever kapital Årets FEM-konferanse var preget av vinterstemning. Ute var det 15 minus. Foto: Morten Often

Grønn energi krever kapital

Gruveindustrien samles i Nord-Finland annethvert år. Morten Often oppsummerer sine inntrykk fra årets FEM-konferanse.

FEM – Fennoscandian Exploration and Mining 2019 – er i ferd med å avrunde, i dag pågår ekskursjoner til Kittilä og Kevitsa-gruvene, ikke langt fra grensen til Finnmark. Begge ligger i nærområdet til konferansen, vintersportsstedet Levi i Nord-Finland, begge er nokså nye og begge er resultater av langvarig kartleggings- og leteaktivitet.

En aktivitet som øker, det gjenspeiles i deltakelsen på konferansen. FEM arrangeres annet hvert år, nå for 12. gang, og har hatt en stadig økende deltakelse siden starten. 1215 deltakere og 126 utstillere sørget for rekord også i år. Gruve- og mineralletebransjen i hele Norden samles, og når mange av aktørene er internasjonale selskaper, summer det heftig i mange forskjellige engelske aksenter.

Elektrifisering i skuddet

Også på FEM denne gangen var elektrifisering og dermed batterielementer i fokus. Det var ett av hovedtemaene på Future Mine & Mineral i Stockholm sist i januar, og på Future of Mining i London i september. Boliden elektrifiserer, det samme er i gang ved Kittilä Mine, Europas største gullgruve, som drives av kanadiske Agnico Eagle. Og Nussir presenterte status for veien mot produksjonsstart i 2022, og planene om helelektrifisert og utslippsfri drift.

Andre stikkord for presentasjonene på møtet var Social License to Operate og Green Mining. Ansvarlig og miljøvennlig leting etter og produksjon av de mineralressursene som samfunnet behøver, preger tydelig hele bransjen.

Gull er stikkord

Gullprisen er høy for tiden og har vært det lenge. Kittilä gullgruve finner stadig mer malm på dypet og investerer i ny sjakt ned til 1044m for å komme til de dype malmreservene, og samtidig effektivisere driften.

Gull er også et stikkord for hvor fokus er innen prospektering. Batterielementer er nevnt, men gull er i høyeste grad populært. Det har medført betydelig leteaktivitet med funn av en rekke svært lovende forekomster de seineste 5-6 årene, både i Sverige og Finland. Gode grunnlagsdata; geologi, geofysikk og geokjemi har, kombinert med ny forståelse og tolking av geologiske prosesser, og ikke minst godt og grundig fotarbeid i felt, ført til oppsiktsvekkende funn og stor aktivitet. Nye funn tiltrekker flere aktører, også de store.

Trenger kapital

Det sterkt økende behovet for en rekke metaller som følge av elektrifisering bekymrer fordi bransjen ser klare utfordringer med å klare å øke produksjonen, og gjenvinning, tilstrekkelig. Det må finnes og settes i produksjon flere forekomster, og det krever investeringer. Til tross for suksesshistorier og gode råvarepriser og prognoser, er tilgangen til kapital et problem. Dette var også fokus på møtet, med en hel sesjon satt av til paneldiskusjon. Hvor skal pengene komme fra?

FEM er lagt opp etter mønster av verdens største mineralbransjemøte, PDAC Convention i Toronto hvert år i mars. Der er deltakertallet kommet opp i over 25 000. En av de norske utstillerne på FEM, Trondheimsfirmaet Devico, som nå er blitt en stor global aktør i retningsstyrt kjerneboring og borhullslogging, er også faste deltakere på PDAC, men kommenterte at FEM gir mest utbytte, «for her møter vi flere reelle kunder».

Skrevet av Morten Often

 

X