Gruve 7 tilbake i drift Gruve 7. Foto: Store Norske

Gruve 7 tilbake i drift

Store Norskes Gruve 7 ble stengt i juli etter at det ble oppdaget vanninnstrømming.

Store Norskes Gruve 7, Norges siste operative kullgruve, er tilbake i drift. Den ble stengt i juli i år etter at det ble oppdaget en større vanninnstrømming.

– Vi vet at vi kommer til å få noen utfordringer i oppstarten. Særlig når det kommer til å forberede belteanlegget som har vært under vann. Vi kommer til å kjøre døgndrift fremover nå, syv dager i uken, i en periode helt frem til jul. Vi håper å være helt tilbake i normaldrift i januar, sier administrerende direktør Jan Morten Ertsaas til High North News.

Det var under en rutineinspeksjon 26. juli at vannet ble oppdaget i Gruve 7 på sørsiden av Adventdalen på Svalbard. Selskapet startet umiddelbart arbeidet med å pumpe ut vannet.

Det antas at det er den uvanlige høye temperaturen på Svalbard i sommer som kan være årsaken til de store vannmengdene. Sent i juli var temperaturene ved Longyearbyen oppe i 21 °C.

– Nå har vi full overvåkning av belteanlegget, det er viktig i denne oppkjøringsperioden vi er i nå. Det gjenstår fremdeles en del ryddearbeid som vi må få gjort unna. Det har vært gjort en fantastisk jobb av både våre egne ansatte i gruva, men også de som har hjulpet oss av underleverandører, og samfunnet ellers, fortsetter Ertsaas.

Store Norske er inne i en omstillingsfase, og selskapets fremtid dreier seg i stor grad om eiendomsforvaltning. Les intervjuet med Jan Morten Ertsaas her.

Gruve 7 er den eneste aktive gruven på Svalbard, og forsyner kraftverket i Longyearbyen med kull. Store Norske har kullreserver på lager til å forsyne kraftverket i 4-6 måneder fremover.

I forslaget til statsbudsjett foreslår regjeringen ifølge High North News 40 millioner kroner til Store Norske for å dekke det anslåtte driftsunderskuddet i Gruve 7 i 2021.

X