Gruvedrift skaper vekstNaustdal er en fraflyttingskommune. Etablering av gruvedrift kan endre på dette. Foto: Halfdan Carstens

Gruvedrift skaper vekst

En fersk rapport påpeker at det er de stedbundne næringene som har mulighet til å skape vekst i Førde-regionen. Gruvedrift er spesielt godt egnet.

– Befolkningsutviklingen i Førde-regionen er i ferd med å stagnere, og regionen trenger en ny vekstimpuls, skriver IRIS samfunnsforskning i en rapport om «Drivkrefter i små og mellomstore byregioner» fra 2016.
Førde-regionen, med blant annet Førde og Naustdal kommuner, har fått et eget kapittel. Rutil-forekomsten i Engebøfjellet ligger i Naustdal, og i rapporten går det fram at befolkningsveksten i kommunen har vært negativ. Årsaken er en regional sentraliseringsprosess.
I rapporten går det fram at det i distriktene kun er de stedbundne næringer som kan skape potensial for vekst, og i Sogn og Fjordane er det mat (jordbruk og fiskeri), energi (vannkraft, vindkarft og petroleum) og mineraler som peker seg ut som stedbundne næringer.
– Den meste realistiske vekstimpulsen for Førde-regionen antas å være oppstart av gruvedrift av det titanholdige mineralet rutil i Engebøfjellet i Naustdal, konkluderer IRIS-rapporten.

X