Gruvedriften er ikke lønnsomStyret i Store Norske foreslår at Svea Nord legges i driftshvile. Men først må eieren (den norske stat) godkjenne planene.

Gruvedriften er ikke lønnsom

Store Norske taper penger for hvert tonn produsert. Gruvedriften i Svea Nord er frytelig dyr.

«Får styret i Store Norske godkjenning av eieren, skal aktiviteten i Svea innstilles fra sommeren 2016 og gruveanleggene settes i driftshvile,» skriver redaktør Eirik Palm i Svalbardposten.
«Forslaget er bedriftsøkonomisk fornuftig, for selskapet taper penger for hvert tonn kull det produserer, og det er fryktelig dyrt å drive i Svea. Gruve 7, bare halvannen mil fra Longyearbyen er billigere og krever ikke de samme prisene. Ved å øke produksjonen fra 70.000 tonn til 155.000 tonn, gjør selskapet i prinsippet det samme som i Svea, der høyere omløpshastighet ga økt fortjeneste. Og lokalt må vi uansett ha kull for å få lys og varme.»
«Store Norske har på det meste hatt 396 ansatte de siste ti årene. Selskapet har sørget for at det var mulig å skape et solid og stabilt familiesamfunn i Longyearbyen, slik regjeringen ønsker det. Selskapet hadde behov for store forsyninger fra fastlandet, og pendlere var med på å skape grunnlag for flyrutene. Stordriftfordeler merket også forskningsinstitusjonene, for med faste flyruter til Svea ble kostnadene for flydrift til og fra Ny-Ålesund betydelig lavere», skriver redaktøren i Svalbardposten.
Han trøster de berørte med at «Felles for de fleste lokalsamfunnene som har gjennomgått store kriser, er at de har reist seg, takket være hjelp til omstilling og utvikling, og en ukuelig vilje og et inderlig ønske om å lykkes».
Palm forteller at det de siste ni årene har blitt 130 færre nordmenn og 291 flere ikke-norske i Longyearbyen.
Palm nevner en rekke negative ringvirkninger av en redusert arbeidsstokk: AF Arctic som har kontrakt for transport og veivedlikehold i Svea, må si opp ansatte, det samme må Sodexo, som har kontrakt på innkvartering, servering og rengjøring i Svea. grunnlaget for flyruter til og fra Svalbard svekkes og flyselskapene prioriterer andre flygninger, noe som gir dyrere og færre reisemuligheter for turister, pendlere og fastboende, satsingen på reiselivet, som skal sørge for nye jobber etter kullkuttene, rammes fordi det blir færre avganger til Svalbard, boligpriser faller, byggeprosjekter legges på is, Kings Bay AS får en kraftig økning i kostnadene for å opprettholde flytilbudet mellom Longyearbyen og forskerbygda Ny-Ålesund. grunnlaget for skole- og barnehageplasser svekkes, fordi familier flytter, det blir dyrere varer og tjenester fordi stordriftfordelene for frakt og logistikk forsvinner, samtidig som det blir færre som må dele på kostnadene til infrastruktur i Longyearbyen. i tillegg er det fare for at at utesteder og enkelte butikker taper omsetning, for Store Norskes del forsvinner viktig kompetanse og for Norges del svekkes tilstedeværelsen.
«Svalbard er viktig for Norge. Derfor har Solberg, Mæland, Anundsen og resten av regjeringen det travelt nå. Og snart er det statsbudsjett», avslutter Eirik Palm sin leder.

Les hele lederen her.

X