Håkon Mork blir prosjektansvarlig

Håkon Mork blir prosjektansvarlig

Bergingeniør Håkon Mork trer av som daglig leder i Verdalskalk og blir Prosjektansvarlig i Franzefoss Minerals-konsernet.

Verdalskalk AS har gjort endringer i ledelsen i selskapet. Geir Olav Jensen (bildet til venstre) overtok fra 1. juli 2016 som Daglig leder i Verdalskalk AS. Geir Olav har vært økonomisjef i selskapet fra august 2015.
Håkon Mork (bildet til høyre) gikk fra 1. juli inn i ny stilling som Prosjektansvarlig i Franzefoss Minerals-konsernet og vil de nærmeste årene ha ansvaret for prosjektene i Verdalskalk knyttet til utviklingen av nytt driftsområdet i Tromsdalen, nytt kai- og lageranlegg på Verdal Havn og fremtidens logistikkløsninger for intern transport.
Selskapet søker med dette å sikre fokuset på daglig drift og samtidig ha god fremdrift på de store prosjektene som er viktige for selskapets fremtidige utvikling.

X