Haster å finne en løsning

Kreditorene i konkursboet etter Sydvaranger Gruve vil ha en rask avklaring om salg eller full nedstengning.

Det koster 1,5 millioner i måneden å holde anlegget varmt.
– Vårt utgangspunkt er at det er bostyrer som regissør og holder i avviklingen og hva som eventuelt skjer videre. Vi er en part som blir koblet inn, siden vi er panthaver som håndterer kostandene ved avviklingen.

– Det som imidlertid er klart; når man kjenner situasjonen er det ikke ønskelig å holde dette varmt lenge, sier Nils Roald, finansdirektør i Innovasjon Norge, til NRK.
DnB og Innovasjon Norge er kreditorene som betaler for å holde anlegget i gang, og gjelden er allerede på over 3,5 milliarder kroner.
Bostyrer forhandler nå med en interessent.
Les hele saken nrk.no

X