Henter 6000 meter borekjerner

Neste uke starter Nordic Rutile prøveboring i Engebøfjellet. Det skal hentes ut til sammen 6000 meter borekjerner.

Etter at kjernene er hentet ut, starter et omfattende analysearbeid. Prøveboringene vil ta rundt to måneder, og formålet med prøveboringene er å få en forståelse av hvordan malmen ligger inne i fjellet og hvor ren den er, sa geolog Steinar Kleppe og utforskingsleder Mona Schance på et møte i Vevring i kveld.
De opplyser også at det under tidligere prøveboringer er tatt ut 15,000 meter borekjerner.
Vil vite mer om kvaliteten
Nordic Rutile sier de vet mye om hvordan malmen ligger, men de trenger å vite mer om kvaliteten og hvordan den ligger på spesielle steder.
Til sammen fire borere kommer til å jobbe på fjellet i perioden med prøveboringene, og til sammen ti personer vil være involvert i prøveboringene med boring og geologiske undersøkelser.

Les saken på firda.no

X