Høye forventninger til ny minister Anita Hall er generalsekretær i Norsk Bergindustriforening.

Høye forventninger til ny minister

Konkret ønsker Norsk Bergindustri fortsatt styrking av driftsbudsjettet til DMF for å redusere køen av konsesjonssøknader og øke tilsynsaktiviteten.

Fredag ble det klart at Iselin Nybø (V) overtar stafettpinnen i Næringsdepartementet etter Torbjørn Røe Isaksen. Hun kommer fra stillingen som statsråd for forskning og høyere utdanning.

Vi har forventninger om at den nye ministeren viderefører det gode arbeidet til forgjengeren og i tillegg forsterker arbeidet med å tilrettelegge for ny aktivitet og vekst, uttaler sier generalsekretær Anita Hall i Norsk Bergindustri.

– Konkret ønsker vi oss fortsatt styrking av driftsbudsjettet til DMF for å redusere køen av konsesjonssøknader og øke tilsynsaktiviteten ytterligere. I tillegg har Norge et betydelig potensial i berggrunnen, og driftsbudsjettet til Norges geologiske undersøkelse (NGU) må styrkes ytterligere, slik at slik at dette kan realiseres til ny virksomhet, sier Hall.

Mineralloven er under evaluering, og bransjeforeningen kommer til å sette høyt trykk på oppfølgingen av denne, slik at næringens interesser ivaretas på best mulig måte. I tillegg har departementet satt virkemiddelapparatet under lupen, og Norsk Bergindustri har spilt inn flere forslag for å gjøre dette mer brukervennlig og tilgjengelig for våre medlemmer.

– Når det gjelder innføring av TSM (Towards Sustainable Mining) her i Norge, ser vi fram til å fortsette det gode samarbeidet med departementet, sier Anita Hall.

 

 

X