Høyesterett behandler steinhard sak

Høyesterett behandler steinhard sak

Striden mellom Hustadkalk og grunneiere i Eide blir behandlet i Høyesterett. Striden handler om det er grunneieren eller utvinneren av kalk- og marmor-forekomster som har rett til bergarten eklogitt. I fjor høst tapte Visnes Sameie millionsøksmålet. Nå åpner ankeutvalget for en delvis behandling i Høyesterett, melder NRK.
Les mer om bakgrunnen for striden på Tidens Krav

Older Post
X