«Høyteknologisk og bærekraftig bransje» Foto: Norsk Bergindustri

«Høyteknologisk og bærekraftig bransje»

Norsk Bergindustris Anita Hall mener Naturvernforbundet i Ávjovárri ved leder Svein Lund demonstrerer kunnskapsløshet om mineralbransjen.

Det er trist at debatten rundt gruveindustrien blir farget av kunnskapsløse aktører som ødelegger ordskiftet med udokumenterte påstander, bevisst feilinformasjon og andre usannheter.

Det skriver Anita Hall, generalsekretær i Norsk Bergindustri, i et tilsvar til innlegget av Svein Lund, leder av Naturvernforbundet i Ávjovárri, i en debatt på nordnorskdebatt.no.

Lund har i sitt debattinnlegg plukket fra hverandre innlegget til fylkesrådene Karin Eriksen og Linda Haukeland som har blitt publisert i flere nordnorske aviser.

Hall mener Lund ikke oppnår annet enn å demonstrere sin egen kunnskapsløshet om bransjen og viser til at han med sarkastisk tone lister opp de tilsynelatende positive aspektene ved norske og nordnorske gruver og gruveprosjekter.

Dette gjelder blant annet at «bergindustrien bidrar til det grønne skiftet. Den skaper gode og attraktive lokalsamfunn. Den er verdiskapende, lønnsom, forsvarlig, teknologisk ledende, nytenkende, miljøeffektiv, respektfull, moderne og verdensledende.»

Generalsekretæren påpeker videre at Lund farer med feilaktigheter og ren løgn når det gjelder enkelte påstander om Mining Association of Canada, den nye bransjestandarden Towards Sustainable Mining (TSM) og kanadiske myndigheter.

Les mer om TSM her

Hall er imidlertid glad for at Lund trekker frem TSM og forklarer at dette er et system som nå er i støpeskjeen for å tilrettelegges norske forhold. TSM er ifølge Anita Hall et gjennomprøvd rapporteringsprogram som skal bidra til å sikre god dialog med interessegrupper, innføre bedre miljøstandarder og forplikte selskapene til å øke sikkerheten for ansatte og omliggende områder.

Vi i Norsk Bergindustri gleder oss til å innføre TSM i Norge, dele resultater med samfunnet rundt oss og ha gode konkrete mål å strekke oss etter. Det er uforståelig for oss at Lund er negativ til dette, men samtidig avslører det hans manglende kunnskap om temaet.

Avslutningsvis skriver Hall at det fremover vil tjene debatten hvis vi evner å holde oss til fakta, faglig uenighet kan fint leves med. Lund har åpenbart en lang vei å gå, mener Anita Hall.

X