I geometallurgiens ånd

I geometallurgiens ånd

Snart er det vårmøte. Bergforeningen tar gjerne imot forslag til gode og spissede tema.

Vi har nylig hørt at resultatene fra prosessundersøkelsen av Engebøfjellet gir bedre ressursutnyttelse av forekomsten enn først antatt. Dette er gode nyheter for bransjen og viser hvor viktig det er å få utført nødvendige utredninger for å sikre best mulig utnyttelse av våre geologiske ressurser.
Kunnskap om malmens sammensetning er en viktig forutsetning for hvordan man designer tilhørende oppredningsprosess. Dette er noen av de mest komplekse prosessene å etablere, siden det er mange faktorer som har innvirkning for hvor godt de vil fungere.
Det har de siste årene vært flere forskningsprosjekter knyttet til geometallurgi i Norge. En forekomst er sjelden homogen i sin natur, og forståelse av malmvariasjoner og deres påvirkning på prosessen er svært viktig for å oppnå bedre ressursutnyttelse, samt stabil og forutsigbar produksjon. Tett kommunikasjon mellom gruva og oppredningsverk er essensielt i denne sammenhengen. Felles oppfattelse av utfordringer i hele verdikjeden, fra gruva via oppredningen til kunde, vil gi bedre helhetsforståelse, og det er i geometallurgiens ånd. Tilgang på nye metoder både analyse- og prosess- messig vil gi oss bedre forutsetninger for å designe mer effektive anlegg for fremtiden.
Det understekes også av både Håvard Gautneb og Elisabeth Gammelsæter i GEO 07/2017 hvor viktig det er å få etablert forutsigbarhet i rammene for bransjen, slik at vi kan utforske våre muligheter til det fulle.
Norsk Bergforening jobber for tiden med vårmøtet 2018, som det vil komme fortløpende informasjon om på våre nettsider www.norskbergforening.no. Vårmøtet er et mer faglig spisset møte sammenliknet med høstmøtet. Vi ønsker å tilby tema som medlemmene våre ønsker, så vi tar gjerne imot forslag! Har man forslag til årets vårmøte må dette sendes inn så fort som mulig på post@norskbergforening.no.
Glück auf!
KAI INGE HOLTHE-SEIM OG MARTE KRISTINE TØGERSEN
Norsk Bergforening

X